Az IBD-s tünetek változatosak; a székelési szokások megváltozása, rektális vérzés, fáradékonyság és súlyvesztés egyaránt szerepelhet a panaszok között. Emellett, az IBD-betegek 25-40 %-ánál különféle extraintesztinális manifesztációk formájában is jelentkezik a kórkép, úgymint arthritis, uveitis vagy erythema nodosum képében. Mindez megnehezíti a diagnosztizálást.

A diagnosztikai késés, következzen be bármilyen okból is, negatív hatással lehet a kórkép klinikai kimenetére, és többek között növelheti a sebészeti beavatkozások szükségességének a valószínűségét, illetve a terápiára adott válasz romlásához vezethet.

Korábbi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a diagnosztikai késés széles időintervallumban (2 hónap – 8 év) ingadozik, és CD esetén hosszabbnak bizonyul, mint UC esetén.

A diagnosztikai késés hosszának a meghatározására és a késés hátterében meghúzódó prediktorok felderítésére egy széles körű áttekintést végeztek a szakemberek. A 2021 áprilisát megelőző időszakban rendelkezésre álló valamennyi vonatkozó szakirodalmi forrást feldolgozva arra keresték a választ, hogy felnőtt kori (>18 év) IBD, CD és UC esetén mennyi a medián diagnosztikai késés, illetve milyen tényezők befolyásolják a leginkább azt, hogy mennyi idő telik el a tünetek észlelése és a valós diagnózis felállítása között.

TOP 10 kérdés a gyulladásos bélbetegségek kezelésével kapcsolatban

A Medline, EMBASE és CINAHL adatbázisok szisztematikus áttekintésének az eredményei 2023-ban jelentek meg. Összesen 31 korábbi vizsgálatnak (köztük 23 kohorsz vizsgálat) az IBD diagnosztikai késésével kapcsolatos eredményei kerültek összegzésre. Az értékelésre kerülő vizsgálatok közül 19-et Európában, 7-et Ázsiában, 4-et Észak-Amerikában, míg 1-et Dél-Amerikában végeztek. Összesen 11597 IBD-beteg szolgáltatott medián adatokat a diagnosztikai késés vonatkozásában; közülük 4269 betegnél nem tettek különbséget CD és UC között. Ezenkívül 13998 beteg nyújtott adatokat a CD, míg 12895 beteg az UC diagnosztikai késését illetően. A következőkben az említett friss szisztematikus áttekintés főbb megállapításait ismertetjük.

A betegek túlnyomó többségénél 6-12 hónapba telik a CD- vagy UC-diagnózis felállítása

  • Az IBD -nél (8 vizsgálat alapján) a medián diagnosztikai késés 2-13 hónap, amely a vizsgálatokba bevont személyek háromnegyedénél 2-5,3 hónapos medián időtartamot takar.
  • Crohn-betegségnél (23 vizsgálatnál) a medián diagnosztikai késés 2-26,4 hónapra tehető, amely a betegek háromnegyedénél medián 2-12 hónapra rúg.
  • Colitis ulcerosa esetén (16 vizsgálatnál) a medián diagnosztikai késés 2-55,2 hónaposnak adódik, miközben a betegek háromnegyedénél medián 2-6 hónapos időtartamról van szó.

Megállapítható, hogy CD esetén a medián diagnosztikai késés hosszabb, mint UC esetén. A legtöbb vizsgálat alapján 6 hónapon belül megszületik az UC diagnózisa, míg a CD diagnózisát általában 12 hónapon belül állapítják meg. Továbbá, míg 2009 és 2017 között az IBD és az UC diagnózisokra vonatkozó medián diagnosztikai késések konzisztensnek bizonyultak, addig viszonylag magas fluktuációt lehetett megfigyelni a CD-re vonatkozó medián diagnosztikai késésekben.

Az eredmények egyben felhívják a figyelmet a CD-re való odafigyelés fontosságára, és arra, hogy a CD tünetei sok esetben egyéb állapotokkal (pl. irritábilis bél szindróma, IBS) összetéveszthetők lehetnek.

Kiknél hosszabb a diagnosztikai késés?

Több – a szisztematikus áttekintésbe bevont – vizsgálat (n=3) eredménye is arra mutat rá, hogy statisztikailag szignifikánsan hosszabb a diagnosztikai késés az életkor előrehaladtával.

Egy prospektív kohorsz vizsgálatból (Burisch et al., 2014) pedig az derül ki, hogy Európában a nyugati (n=14) és keleti (n=8) országok között is adódik különbség a diagnosztikai késésben, bár a különbség nem szignifikáns. CD vonatkozásában a diagnosztikai késés 4,6, illetve 3,4 hónap Nyugat-, illetve Kelet-Európára vonatkozóan, míg UC-re vonatkozóan az értékek 2,5 és 2,2 hónap.

Összegzés

A citált szisztematikus áttekintés is ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy a felnőtt kori IBD vonatkozásában a diagnosztikai késés több hónapra, évre nyúlhat. Valamennyi országban törekedni kell arra, hogy ne csak az IBD-betegek háromnegyedénél, hanem valamennyi IBD-betegnél születhessen meg a pontos diagnózis 6-12 hónapon belül. Különösen hosszú a tünetek jelentkezése és a pontos diagnózis között eltelő idő CD esetében, így ennek a kórképnek a felismerése külön odafigyelést igényel.

Beszélgetés dr. Sarlós Patríciával az IBD-s betegek optimális terápiájáról