Betegre szabott gyógyszerosztás végzése

A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás elsődleges célja, hogy elősegítse a szakszerű, folyamatos, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátást, amelyet a klinikai gyógyszerész szakmai kompetenciája biztosít. A szakmák közti együttműködés révén a betegek terápiája optimalizálható, a gyógyszerészi szaktudás által csökkenthetők a gyógyszerrendelés esetleges hibái (gyógyszerinterakciók, adagolási hibák stb.). Ily módon a terápia áttekinthetőbbé, követhetőbbé válik (a gyógyszer útjának teljes dokumentációja, a terápia elrendelésétől a tényleges gyógyszerbevételig).

Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás

A gyógyszerész a kezelőorvossal és az ápolószemélyzettel együttműködve felelősséget vállal az alábbiakért:

1. A klinikai gyógyszerész feladatai közé tartozik az újonnan érkező betegek gyógyszeres anamnézisének felvétele, amelyet a gyógyszerelési lapon való rögzítést követően a lázlapon is feltüntet (utóbbit zöld tollal, hogy jól megkülönböztethető legyen a kezelőorvos által rendelt további készítményektől, illetve módosításoktól). Tájékoztatja a kezelőorvost a gyógyszerelés rendjéről, elvégzi a szükséges helyettesítéseket, jelzi az adagolási hibákat, módosítási javaslatokat, interakciókat (közös vizit vagy egyedi esetmegbeszélések formájában). Amennyiben az osztályos orvos általi betegvizsgálatkor a gyógyszeres anamnézis felvétele még nem történt meg, akkor az osztályos orvos is kitöltheti a lázlapot kék tollal, ekkor a gyógyszerész utólag láttamozza zöld tollal és rögzíti a gyógyszeres lapon. A klinikai gyógyszerész felel a lázlapon elrendelt és a gyógyszerelő lapon rögzített gyógyszerek kiadagolásáért egy gyógyszertári asszisztens segítségével.

2. Az intézmény feladata a beteg folyamatos gyógyszerellátásának biztosítása. A klinikai gyógyszerész kötelessége tájékoztatni a beteget ennek tényéről, a behozott gyógyszerek kezelési rendjéről, illetve meggyőződni a gyógyszerész-beteg együttműködés megfelelőségéről.

3. Feladatai közé tartozik a beteg vonatkozásában a régi és új gyógyszerek alkalmazására irányuló tájékoztatás, hazabocsátási tanácsadás

4. A gyógyszerész részt vesz az ápoló személyzet oktatásában, a gyógyszerek alkalmazását érintő előírások betartatásában